Facturatie

Wie een ziekenwagen vraagt via het noodnummer 112 krijgt de dichtstbijzijnde (en door de overheid erkende) 112-ziekenwagen toegestuurd.

De Belgische Wetgeving op private ziekenwagendiensten die NIET erkend zijn door de FOD Volksgezondheid (112), is spijtig genoeg onbestaande; er is dus ook geen enkel orgaan die controle voert op staat van hun voertuigen, personeel, bijscholing, enz...; iets wat bij de Dienst 112 wél het geval is!

Wil u dus een door de overheid erkende, gecontroleerde en goedkoopste ziekenwagen voor uw dringend vervoer naar de spoedgevallendienst? Bel dan 112; er is 24u/24u beschikbaarheid!

Vanaf 1/1/2019 heeft de Minister van Volksgezondheid nieuwe tarieven voorzien die zeer transparant zijn.

Voor ELKE interventie door ambulances van de Dienst 112 krijgt de patiënt een forfaitaire factuur van 60 euro; ongeacht de afgelegde afstand.

Er mag geen extra kost in rekening gebracht worden voor materiaal, zoals verbanden, ontsmettingsstof, halskragen of zuurstof. Alle materialen zijn inbegrepen in de prijs. De ambulancediensten worden hiervoor gesubsidieerd door de Belgische Staat.

Het spreekt voor zich dat de betaling van de ziekenwagen niet op het moment van de interventie moet gebeuren; op dat moment heeft u andere zorgen. De factuur wordt achteraf verstuurd via de post.

Indien u twijfelt aan de correctheid van uw factuur kan u steeds contact opnemen met ons via facturatie@112-lochristi.be

Klachten omtrent inbreuken op bovenstaande wettelijke voorschriften kan u overmaken aan ons rechtstreeks, uw gemeentelijke ombudsdienst of aan de Federale Gezondheidsinspecteur Oost-Vlaanderen via onderstaande coördinaten:

Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Oost-Vlaanderen (PCDGH Gent)

- Adres: Kouterpoort - Ketelvest 26 bus 201 te 9000 Gent

- Tel.  02 524 99 73 of 02 524 99 72 - Fax: 02 524 99 78

- E-mail: gi.gent@gezondheid.belgie.be

administratief medewerkster van Dienst 112 Lochristi aan het werk.