01
ontstaan

De inwoners van Groot-Lochristi moesten tot voor 30 april 2012 te lang wachten op een interventie voor dringende geneeskundige hulpverlening. Initiatiefnemer en stichter, Dominiek D’haene maakte een gedetailleerd dossier/studie over aan de FOD Volksgezondheid om een erkenning voor een 112-ziekenwagen in Lochristi te bekomen. Die erkenning kwam er; Dienst 112 Lochristi vzw kreeg door de FOD Volksgezondheid het Federaal erkenningsnummer 402 toegewezen, conform de wet op de dringende medische hulpverlening van 08 juli 1964.

De plannen om een 112-wagen in te zetten in Lochristi werden vanaf dag 1 door burgemeester Yves Deswaene en het gemeentebestuur zeer positief onthaald. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente en de vzw Dienst 112 Lochristi kwam tot stand, met als voornaamste doel de inwoners van Lochristi van een snelle en kwalitatief optimale dringende medische hulp te voorzien.

In 2016 kreeg Dienst 112 Lochristi vzw een tweede ziekenwagen-erkenning toegewezen; sindsdien staan er in Lochristi 24/24 twee ziekenwagens ter beschikking van de bevolking.

De dagelijkse werking van de 112-dienst ligt sinds 15/05/2020 in handen van Nathan De Vrieze, die als dagelijks bestuurder de operationele, administratieve en juridische verantwoordelijkheid op zich neemt. Nathan kan met zijn expertise in de dringende geneeskundige hulpverlening, zowel prehospitaal als op spoedgevallen, de up-to-date evidence based richtlijnen implementeren in de werking van Dienst 112 Lochristi wat per direct ook resulteert in de meest accurate en kwalitatieve hulp aan de burger in nood. Samen met stichter Dominiek D’haene vormt dit beleidsteam een tandem die waakt over kwaliteit en efficiëntie bij elke 112-uitruk.

Het gemeentebestuur Lochristi zorgt voor de huisvesting van de dienst in het centrum van Lochristi, meer bepaald in de Koning Albertlaan 21, waar 24/24 twee ambulanceploegen, twee operationele ziekenwagens en een reserveziekenwagen veilig en comfortabel onderdak vinden.

02
onze visie

De dienst 112 Lochristi vzw streeft naar naar een optimale dienstverlening bij medische noodsituaties voor alle burgers in acute nood. Hierbij nemen snelheid, professionaliteit en menselijkheid een centrale plaats in. De belangrijkste peiler waarop de organisatie steunt om deze doelstelling te bereiken zijn de medewerkers.

03
onze missie

Optimale dringende medische hulpverlening voor elke burger in nood

De dienst 112 Lochristi voert alle opdrachten uit die toegewezen worden door de noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen, met de meest geavanceerde en hedendaagse alarmerings- en interventiemiddelen. De inzet van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Zij zijn onmisbaar en de meest vitale schakels in onze hulpverleningsketen. Daarom worden zij aanzien als het grootste kapitaal binnen onze organisatie. Door hun inzet slagen we er in om een hoge kwaliteitsnorm te behalen en te behouden.

Om dit doel te bereiken krijgen onze medewerkers dan ook de meest geavanceerde hulpmiddelen ter beschikking om zo tot een optimale dringende medische hulpverlening te komen.

Meer over ons team

Een vraag voor onze dienst?

info@112-lochristi.be   0477 24 35 44

© 2021 Dienst 112 Lochristi vzw - RPR Gent - ON: 0846.610.654 - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt Ambulance 112 Lochristi gebruik van cookies. Meer informatie    OK