Visie en missie

Visie

De dienst 112 Lochristi vzw streeft naar naar een optimale dienstverlening bij medische noodsituaties voor alle burgers in acute nood. Hierbij nemen snelheid, professionaliteit en menselijkheid een centrale plaats in. De belangrijkste peiler waarop de organisatie steunt om deze doelstelling te bereiken zijn de medewerkers.

Missie

"Optimale dringende medische hulpverlening voor elke burger in nood."

De dienst 112 Lochristi voert alle opdrachten uit die toegewezen worden door de noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen, met de meest geavanceerde en hedendaagse alarmerings- en interventiemiddelen. De inzet van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Zij zijn onmisbaar en de meest vitale schakels in onze hulpverleningsketen. Daarom worden zij aanzien als het grootste kapitaal binnen onze organisatie. Door hun inzet slagen we er in om een hoge kwaliteitsnorm te behalen en te behouden.

Om dit doel te bereiken krijgen onze medewerkers dan ook de meest geavanceerde hulpmiddelen ter beschikking om zo tot een optimale dringende medische hulpverlening te komen.

4 medewerkers van Dienst 112 Lochristi tijdens een opleiding ILS