Ontstaan

Sinds jaar en dag was duidelijk dat het grondgebied Lochristi een “blinde vlek” was in het landschap van de dringende geneeskundige hulpverlening, wat betekent dat de inwoners daar vrij lang moesten wachten op tussenkomst van een ziekenwagen. Er werd een gedetailleerd dossier overgemaakt aan de FOD Volksgezondheid om erkenning van een 112-ziekenwagen te bekomen.

De plannen om een 112-wagen in te zetten in Lochristi werden door burgemeester Yves Deswaene en het gemeentebestuur zeer positief onthaald. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente en de vzw Dienst 112 Lochristi kwam tot stand, met als voornaamste doel de inwoners van Lochrsti van een snelle en kwalitatief optimale dringende medische hulp te voorzien.

De dagelijkse werking van de 112-dienst ligt in handen van Dominiek D’haene, die als diensthoofd/bestuurder de operationele en administratieve verantwoordelijkheid op zich neemt.

Het gemeentebestuur Lochristi zorgt voor de huisvesting van de dienst in het centrum van Lochristi, meer bepaald in de Koning Albertlaan 21.

Op basis van het positief advies van de Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening Oost-Vlaanderen, gaf toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx haar akkoord voor dit project. Dienst 112 Lochristi vzw kreeg door de FOD Volksgezondheid het Federaal erkenningsnummer 402 toegewezen, conform de wet op de dringende medische hulpverlening van 08 juli 1964.