U bent hier

Facturatie

In tegenstelling tot de private ziekenwagendiensten die niet erkend zijn als Dienst 112, kunnen onze patiënten wél rekenen op terugbetaling door ALLE mutualiteiten.

Wie dus een ziekenwagen vraagt via het noodnummer 112 krijgt de dichtsbijzijnde (en door de overheid erkende) ziekenwagen toegestuurd.

De Belgische Wetgeving op private ziekenwagendiensten die niet erkend zijn door de FOD Volksgezondheid (112) is spijtiggenoeg onbestaande; er is dus ook geen enkel orgaan die controle voert op staat van hun voertuigen, personeel, bijscholing, enz...; iets wat bij de Dienst 112 wél het geval is!

Wil u dus een door de overheid erkende, gecontroleerde en terugbetaalde ziekenwagen voor uw dringend vervoer naar de spoedgevallendienst? Bel dan 112; er is 24u/24u beschikbaarheid!

Het tarief van de Dienst 112 wordt door de overheid vastgelegd en jaarlijks geïndexeerd.

Voor 2018 zijn volgende tarieven geldig:

- startforfait, waarin de eerste 10 km inbegrepen zijn: 64,37 €

- van de 11e tot en met de 20e km: 6,43 €/km

- vanaf de 21e km: 4,92 €/km.

Het aantal kilometer wordt bepaald van standplaats tot standplaats. (dus het traject standplaats Lochristi naar interventieplaats, naar ziekenhuis en terug naar standplaats Lochristi)

Er mag geen extra kost in rekening gebracht worden voor materiaal, zoals verbanden, ontsmettingsstof, halskragen of zuurstof. Alle materialen zijn inbegrepen in de prijs, met uitzondering van AED- elektroden die gebruikt werden bij een reanimatie, ten bedrage van € 61,10.

De patiënt ontvangt enkel een factuur in geval van overbrenging naar een ziekenhuis. In geval van preventieve tussenkomst bij brand, weigering van transport, of bij een nutteloze oproep, kunnen geen kosten aangerekend worden door een ambulancedienst 112. Bij misbruik of kwaadwillige oproepen worden uiteraard wel alle kosten doorgerekend.

Het spreekt voor zich dat de betaling van de ziekenwagen niet op het moment van de interventie moet gebeuren; op dat moment heeft u andere zorgen. De factuur wordt achteraf verstuurd via de post.

Indien u twijfelt aan de correctheid van uw factuur kan u steeds contact opnemen met ons via facturatie@112-lochristi.be 

Klachten omtrent inbreuken op bovenstaande wettelijke voorschriften kan u overmaken aan ons rechtstreeks, uw gemeentelijke ombudsdienst of aan de Federale Gezondheidsinspecteur Oost-Vlaanderen via onderstaande coördinaten:

Provinciale Geneeskundige Commissie Gent Oost-Vlaanderen (PGC Gent)

- Adres: Kouterpoort - Ketelvest 26 bus 201 te 9000 Gent

- Tel.  02 524 99 73 of 02 524 99 72 - Fax: 02 524 99 78

- Secretariaat E-mail: rita.dedoncker@gezondheid.belgie.be

administratief medewerkster van Dienst 112 Lochristi aan het werk.